Client Testimonials

Somi Khan

(Big Boss semi finalist season 12 )

Kashvini Gehlot

Mrs Himanshi Gehlot and daughter Kashvini Gehlot

Shri Ashok Gehlot

CM Rajasthan Shri Ashok Gehlot

Alfez khaishagi

( Actor and Model, Splitsvilla season 12)

Bhavika Joshi

(Miss Eva Rajasthan 2019)

Late Shri Jagannath Pahadia

Former CM Rajasthan Late Shri Jagannath Pahadia